ข้อมูลผู้สอน

พี่ต้า

Tanapoj Chaivanichanan

Line

ID: nartra หรือ 0914514919
ผู้สอนอาจจะตอบกลับช้าเนื่องจากติดงานสอนหรืออยู่ในเวลางานอยู่ แต่จะรีบตอบกลับเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

โทร

091-451-4919
กรุณาติดต่อทาง LINE ก่อน เนื่องจากผู้สอนอาจจะติดสอนหรืออยู่ในเวลางาน อาจจะไม่สะดวกรับโทรศัพท์ในบางครั้ง

Facebook

tamemocom

อดีตนักศึกษา ICT มหิดล เกียรตินิยมอันดับ มีประสบการณ์ สอน ติว และ ทำงานจริงตั้งแต่สมัยเรียน
ผู้เขียนชีทสรุป ชีทสรุปพี่ต้า
ปัจจุบันเป็นโปรแกรมเมอร์สาย Web, Mobile Application
สอนน้องนักเรียนทั้งระดับปริญญาตรี-โทมาแล้วมากกว่า 7 ปี

คอร์สเรียนทั้งหมด

On Demand!

Project!
รับสอน / ปรึกษาทำโปรเจค

ตัวอย่างรายวิชาที่รับสอน เช่น Senior Project, AI, Big Data & Data Mining, Parallel Computing, Digital Image Processing และวิชาอื่นๆ

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Fundamental Programming การเขียนโปรแกรม

วิชาการเขียนโปรแกรม (ขั้นพื้นฐาน) ด้วยภาษา C Java Python C++ C# JavaScript Swift Kotlin และภาษาอื่นๆ

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Basic Algorithm & Programming Concept คอร์สปรับพื้นฐาน

สำหรับคนที่ไม่แม่นหรือต้องการทบทวน แนวคิดการเขียนโปรแกรมทั้งด้านทฤษฎีและทำงานจริง และ Problem Solving Techniques หลักการคิดเวลาเจอโจทย์ว่าควรแก้ปัญหาอย่างไร

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Object-Oriented Programming (OOP) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

เรียนหลักการเขียนโปรแกรมแบบวัตถุ (Object Oriented Programming) ตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการเขียนโค้ด รวมถึงการจัดการและออกแบบคลาสในโปรเจค ด้วยภาษา Java C++ C# และอื่นๆ

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Web Programming การเขียนเว็บ

สอนเขียนเว็บ ออกแบบ แนวคิดการสร้างเว็บและหลักการทำงานทั้งหมดด้วย html5 css3 PHP JavaScript พร้อมวิธีติดต่อกับ Database MySQL และเนื้อหาเกี่ยวกับ Internet Technologies and Applications

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Android Programming เขียนแอนดรอยด์แอพพลิเคชัน

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ (แบบ native ด้วยภาษา Java หรือ Kotlin)

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

โครงสร้างข้อมูล และวิชารับมือการข้อมูลประเภทต่างๆ ด้วยโครงสร้างยอดฮิตเช่น Array LinkedList Stack Queue Sorting Recursion Tree Graph Hash-Table

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Database ระบบฐานข้อมูล

การออกแบบระบบและจัดการฐานข้อมูล การออกแบบ ER-Diagram การทำ Normalization ภาษาSQL และ Relational Algebra

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Intro Digital System ระบบดิจิตอล

พื้นฐานโครงสร้างและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็กโทรนิค ระบบเลขฐาน2, Logic-gate, Boolean

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Computer Organization and Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ พูดถึงเรื่องการออกแบบและระบบคอมพิวเตอร์ในเชิงฮาร์ดแวร์

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Principles of Operating Systems ทฤษฏีระบบปฏิบัติการ

ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Principles of Compiler & Interpreter Design ทฤษฎีคอมไพเลอร์

คอมไพเล่อร์ และ อินเตอร์พรีเตอร์, การพัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์, สอนการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่, และโครงสร้างของการแปลงภาษาระดับสูงเป็น Assembly

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด