Basic Algorithm

Basic Algorithm & Programming Concept คอร์สปรับพื้นฐาน

แนวคิดการเขียนโปรแกรมทั้งด้านทฤษฎีและทำงานจริง และ Problem Solving Techniques หลักการคิดเวลาเจอโจทย์ว่าควรแก้ปัญหาอย่างไร
ไม่เน้นให้เขียวโค้ดแต่เน้นให้คิดหลักการได้และนำไปเขียนโค้ดต่อได้ด้วยตัวเอง
เหมาะกับคนที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมแต่ algorithm และ logic ไม่แม่น เห็นโจทย์แล้วแก้ปัญหาได้แต่ไม่รู้จะเรียงออกมาเป็นโค้ดได้ยังไง


เนื้อหา

1 algorithm
2 variable
3 boolean logic (and or not)
4 if-else
5 loop
6 function
 • ระดับ Basic
 • ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ต้องการทบทวน
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด เรียนออนไลน์

 • สถานที่

  รับสอนแถว สีลม ช่องนนทรี พระราม3 หรือ ตามตกลงกัน / หรือเรียนออนไลน์จากที่ไหนก็ได้!

 • ค่าเรียน

  (เรียนเดี่ยว/กลุ่ม) ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน