Data Structure and Algorithm

Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

โครงสร้างข้อมูล และวิชารับมือการข้อมูลประเภทต่างๆ ด้วยโครงสร้างยอดฮิตเช่น Array LinkedList Stack Queue Sorting Recursion Tree Graph Hash-Table
ในการเขียนโปรแกรม Data Structure ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ ยิ่งเมื่อโปรแกรมของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นและต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก การออกแบบโครงสร้างสำหรับเก็บข้อมูลที่ดีจะทำให้โปรแกรมทำงานได้ดีขึ้น


เนื้อหา

1 แนะนำ Data Structure และ Performance ของโปรแกรม
2 การคำนวนประสิทธิภาพของโปรแกรมด้วยการคิด Big-O (บิ๊ก-โอ)
3 array
4 LinkedList
5 Stack / Queue
6 Tree
7 Graph
8 Hash-Table
9 การเรียงข้อมูล Sorting ประเภทต่างๆ
10 การเขียนโปรแกรมแบบ Recursion
 • ระดับ Intermediate
 • ระยะเวลา 15 ครั้ง
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด เรียนออนไลน์

 • สถานที่

  รับสอนแถว สีลม ช่องนนทรี พระราม3 หรือ ตามตกลงกัน / หรือเรียนออนไลน์จากที่ไหนก็ได้!

 • ค่าเรียน

  (เรียนเดี่ยว/กลุ่ม) ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน