Android Programming

Android Programming เขียนแอนดรอยด์แอพพลิเคชัน

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ ในคอร์สนี้เราจะสอนกับด้วยภาษาแบบ native เช่น Java (หรือ Kotlin) เป็นหลัก
อาจมีการเสริมการทำแอพแบบไฮบริจด้วยเทคโนโลยีเช่น Ionic Framework หรือ Framework ที่คุณต้องการ (คุยกันก่อนได้)


เนื้อหา

1 เกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันมือถือ และระบบ Android
2 ติดตั้ง Android Studio และโครงสร้างของโปรเจค
3 ทบทวน Java (หรือ Kotlin) โดยเฉพาะหัวข้อที่ต้องใช้ในการเขียน Android
4 การออกแบบหน้าตา Layout ของแอพ
5 การใช้ View และ Resource
6 การสร้าง Activity
7 ระบบ Intent
8 การสร้าง Fragment
9 การใช้ Thread
 • ระดับ Advance
 • ระยะเวลา -
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด เรียนออนไลน์

 • สถานที่

  รับสอนแถว สีลม ช่องนนทรี พระราม3 หรือ ตามตกลงกัน / หรือเรียนออนไลน์จากที่ไหนก็ได้!

 • ค่าเรียน

  (เรียนเดี่ยว/กลุ่ม) ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน