Compiler & Interpreter

Principles of Compiler & Interpreter Design ทฤษฎีคอมไพเลอร์

คอมไพเล่อร์ และ อินเตอร์พรีเตอร์, การพัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์, สอนการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่, และโครงสร้างของการแปลงภาษาระดับสูงเป็น Assembly

 • ระดับ Advance
 • ระยะเวลา -
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด เรียนออนไลน์

 • สถานที่

  รับสอนแถว สีลม ช่องนนทรี พระราม3 หรือ ตามตกลงกัน / หรือเรียนออนไลน์จากที่ไหนก็ได้!

 • ค่าเรียน

  (เรียนเดี่ยว/กลุ่ม) ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน