คอร์สเรียนทั้งหมด

Computer Sci.

Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

โครงสร้างข้อมูล และวิชารับมือการข้อมูลประเภทต่างๆ ด้วยโครงสร้างยอดฮิตเช่น Array LinkedList Stack Queue Sorting Recursion Tree Graph Hash-Table

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Database ระบบฐานข้อมูล

การออกแบบระบบและจัดการฐานข้อมูล การออกแบบ ER-Diagram การทำ Normalization ภาษาSQL และ Relational Algebra

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Intro Digital System ระบบดิจิตอล

พื้นฐานโครงสร้างและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็กโทรนิค ระบบเลขฐาน2, Logic-gate, Boolean

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Computer Organization and Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ พูดถึงเรื่องการออกแบบและระบบคอมพิวเตอร์ในเชิงฮาร์ดแวร์

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Principles of Operating Systems ทฤษฏีระบบปฏิบัติการ

ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Principles of Compiler & Interpreter Design ทฤษฎีคอมไพเลอร์

คอมไพเล่อร์ และ อินเตอร์พรีเตอร์, การพัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์, สอนการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่, และโครงสร้างของการแปลงภาษาระดับสูงเป็น Assembly

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด

เรียนสด
กลุ่ม / ตัวต่อตัว

เรียนสดกันตัวต่อตัว เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนสด น้องที่เรียนแล้วไม่เข้าใจ ต้องการตามบทเรียนให้ทัน ติวเตรียมสอบหรือทำโปรเจคส่ง รายละเอียด

เรียนสดแบบออนไลน์
กลุ่ม / ตัวต่อตัว

เหมือนกับคอร์สเรียนสดตัวต่อตัว แต่จะเป็นการเรียนออนไลน์แทน เหมาะสำหรับคนที่เดินทางไม่สะดวก อยู่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ รายละเอียด

คอร์สวีดีโอออนไลน์
On Demand

คอร์สบทเรียนแบบดูวีดีโอผ่านทางออนไลน์ เหมาะกับคนที่ไม่สะดวกมาเรียนสด หรือเวลาว่างไม่แน่นอน ยังไม่ครบทุกคอร์สที่มีการสอนแบบวีดีโอ รายละเอียด