Fun Programming

Fundamental Programming การเขียนโปรแกรม

สอนการเขียนโปรแกรมระดับพื้นฐาน สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมหรือมีความรู้ทางด้านนี้มาก่อน
สามารถเลือกภาษาที่จะเรียนเองได้ Python, C, C++, Java, C#, PHP, JavaScript, Swift, Kotlin, และภาษาอื่นๆ ที่คุณสนใจ
ในคอร์สจะมีการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ใหม่ให้ด้วยสำหรับคนที่ไม่แม่นวิชาเลขนัก (คอร์สนี้ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์ยากๆ ใช้เพียงแค่พื้นฐานเลข ม.ต้น เท่านั้น)


เนื้อหา

1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, โปรแกรม, และภาษาโปรแกรม
2 หลักการคิดแบบขั้นตอนวิธีหรือ Algorithm
3 การเขียนโค้ดภาษาโปรแกรมและการสั่งให้มันทำงาน
4 การใช้ตัวแปร
5 การสร้างทางเลือกด้วยคำสั่ง if-else
6 การวนทำงานซ้ำด้วยคำสั่ง for while do..while
7 ตัวแปรชนิด array
8 การสร้าง function
9 pointer
10 struct / class
11 และเนื้อหาอื่นๆ ในภาษานั้นๆ
 • ระดับ Basic
 • ระยะเวลา 15 ครั้ง
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด เรียนออนไลน์

 • สถานที่

  รับสอนแถว สีลม ช่องนนทรี พระราม3 หรือ ตามตกลงกัน / หรือเรียนออนไลน์จากที่ไหนก็ได้!

 • ค่าเรียน

  (เรียนเดี่ยว/กลุ่ม) ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน