Information Retrieval and Document Indexing

Information Retrieval and Document Indexing

เทคนิกการทำ Search Engine, หลักกาตัดคำ คำหยุด รากคำ, การ index เอกสาร, พีชคณิตของเมทิกซ์เพื่อการค้นหาเอกสาร, ตัวอย่างประยุกต์, การเรียงลำดับเอกสาร (เนื่องจากวิชานี้มักมากับโปรเจค ดังนั้นจึงรับสอน ให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำ (ไม่รับทำให้))

 • ระดับ Intermediate
 • ระยะเวลา -
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด

 • สถานที่

  กรุณาติดต่อผู้สอน

 • ค่าเรียน

  ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน