Elementary Computational Theory , Autometa (ออโต, ทฤษฎีการคำนวณ)

Elementary Computational Theory , Autometa (ออโต, ทฤษฎีการคำนวณ)

เครื่องจักรสถานะจำกัด FA DFA NFA ทฤษฎีบทปั้มปิง Regular language , Context-free Gramma พุชดาวน์ออโตเมต้า ทัวริ่งแมชชีน

 • ระดับ Intermediate
 • ระยะเวลา -
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด

 • สถานที่

  กรุณาติดต่อผู้สอน

 • ค่าเรียน

  ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน