Probability ความน่าจะเป็น

Probability ความน่าจะเป็น

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การนับเบื่องต้น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การหาความน่าจะเป็นของฟังก์ชันแบบต่างๆ ค่าคาดหวัง โมเมนต์ โมเมนต์เจนเนอเรตติ้งฟังก์ชัน ฟังก์ชันของความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มสองตัวแปร

 • ระดับ Intermediate
 • ระยะเวลา -
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด

 • สถานที่

  กรุณาติดต่อผู้สอน

 • ค่าเรียน

  ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน