Linear Algebra (ลิเนี่ย / มีเนื้อหาประยุกต์ให้ด้วยถ้าต้องการ)

Linear Algebra (ลิเนี่ย / มีเนื้อหาประยุกต์ให้ด้วยถ้าต้องการ)

พีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตของเมทริกซ์ เมทริกซ์พิเศษต่างๆ การลดรูปของเกาซ์ ความเป็นอิสระเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงอนุพัธ์ ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เมทริกซ์ทะแยงมุมได้ เวกเตอร์สเปซ

 • ระดับ Intermediate
 • ระยะเวลา -
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด

 • สถานที่

  กรุณาติดต่อผู้สอน

 • ค่าเรียน

  ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน