Elementary Logic and Set Theory (ลอจิก , เซตทีโอรี่)

Elementary Logic and Set Theory (ลอจิก , เซตทีโอรี่)

การพิสูจน์ข้อความ ตัวบ่งปริมาณ ทฤษฎีบทของเซ็ต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน

 • ระดับ Intermediate
 • ระยะเวลา -
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด

 • สถานที่

  กรุณาติดต่อผู้สอน

 • ค่าเรียน

  ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน