Calculus 1

ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันต์ และการประยุกต์

  • ระดับ Basic
  • ระยะเวลา -
  • รูปแบบการสอน

    รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
    เรียนสด

  • สถานที่

    กรุณาติดต่อผู้สอน

  • ค่าเรียน

    ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน