Discrete Mathematics (ดิสครีท แมท)

Discrete Mathematics (ดิสครีท แมท)

คณิตศาสตร์บนโดเมนจำนวนเต็ม เซ็ต เลขฐาน การนับเบื่องต้น ความสำพันธ์เวียนเกิดและฟังก์ชั่นก่อกำเนิด กราฟ บูลีนสวิตซ์ กรุป

 • ระดับ Basic
 • ระยะเวลา -
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด

 • สถานที่

  กรุณาติดต่อผู้สอน

 • ค่าเรียน

  ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน