Foundation Of Mathematics (รากฐานคริตศาสตร์ หรือ เจนแมท)

Foundation Of Mathematics (รากฐานคริตศาสตร์ หรือ เจนแมท)

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ข้อความ หลักการอุปนัย กราฟ ภาคตัดกรวย อนุกรม

 • ระดับ Basic
 • ระยะเวลา -
 • รูปแบบการสอน

  รับสอนทั้งเป็นคอร์สแบบจัดเนื้อหาให้ หรือถ้าเรียนอยู่จะให้สอนควบคู่ไปกับที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยก็ได้
  เรียนสด

 • สถานที่

  กรุณาติดต่อผู้สอน

 • ค่าเรียน

  ค่าเรียนคิดตามจำนวนผู้เรียน จ่ายเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อผู้สอน