ข้อมูลผู้สอน

พี่พลอย


Line

ID: palalloy หรือ 0805562694
ผู้สอนอาจจะตอบกลับช้าเนื่องจากติดงานสอนหรืออยู่ในเวลางานอยู่ แต่จะรีบตอบกลับเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

โทร

080-556-2694
กรุณาติดต่อทาง LINE ก่อน เนื่องจากผู้สอนอาจจะติดสอนหรืออยู่ในเวลางาน อาจจะไม่สะดวกรับโทรศัพท์ในบางครั้ง

Facebook

TOEICbyPloy

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ และ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

คอร์สเรียนทั้งหมด

English

TOEIC

เตรียมสอบ TOEIC รับรองผลเกิน 650 คะแนน สำหรับระดับมหาวิทยาลัย หรือ ผู้สนใจทั่วไป

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
English

ภาษาอังกฤษ ระดับประถม-มัธยม

ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
English

ภาษาอังกฤษ ระดับมหาวิทยาลัย

ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
English

IGCSE English (Second Language)

IGCSE English (Second Language) สำหรับระดับมหาวิทยาลัย หรือ ผู้สนใจทั่วไป

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
On Demand!

รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย

รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย แปลเอกสาร / บทความ / งานวิจัย / เปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์ ด้าน ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, พิษวิทยา, สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
Science

วิทยาศาสตร์ ระดับประถม

ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
Science

ชีววิทยา ระดับมัธยม

ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด