เรียนสด
กลุ่ม / ตัวต่อตัว

เรียนสดกันตัวต่อตัว เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนสด น้องที่เรียนแล้วไม่เข้าใจ ต้องการตามบทเรียนให้ทัน ติวเตรียมสอบหรือทำโปรเจคส่ง รายละเอียด

เรียนสดแบบออนไลน์
กลุ่ม / ตัวต่อตัว

เหมือนกับคอร์สเรียนสดตัวต่อตัว แต่จะเป็นการเรียนออนไลน์แทน เหมาะสำหรับคนที่เดินทางไม่สะดวก อยู่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ รายละเอียด

คอร์สวีดีโอออนไลน์
On Demand

คอร์สบทเรียนแบบดูวีดีโอผ่านทางออนไลน์ เหมาะกับคนที่ไม่สะดวกมาเรียนสด หรือเวลาว่างไม่แน่นอน ยังไม่ครบทุกคอร์สที่มีการสอนแบบวีดีโอ รายละเอียด

คอร์สเรียนทั้งหมด

On Demand!

Project!
รับสอน / ปรึกษาทำโปรเจค

ตัวอย่างรายวิชาที่รับสอน เช่น Senior Project, AI, Big Data & Data Mining, Parallel Computing, Digital Image Processing และวิชาอื่นๆ

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Fundamental Programming การเขียนโปรแกรม

วิชาการเขียนโปรแกรม (ขั้นพื้นฐาน) ด้วยภาษา C Java Python C++ C# JavaScript Swift Kotlin และภาษาอื่นๆ

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Basic Algorithm & Programming Concept คอร์สปรับพื้นฐาน

สำหรับคนที่ไม่แม่นหรือต้องการทบทวน แนวคิดการเขียนโปรแกรมทั้งด้านทฤษฎีและทำงานจริง และ Problem Solving Techniques หลักการคิดเวลาเจอโจทย์ว่าควรแก้ปัญหาอย่างไร

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Object-Oriented Programming (OOP) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

เรียนหลักการเขียนโปรแกรมแบบวัตถุ (Object Oriented Programming) ตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการเขียนโค้ด รวมถึงการจัดการและออกแบบคลาสในโปรเจค ด้วยภาษา Java C++ C# และอื่นๆ

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Web Programming การเขียนเว็บ

สอนเขียนเว็บ ออกแบบ แนวคิดการสร้างเว็บและหลักการทำงานทั้งหมดด้วย html5 css3 PHP JavaScript พร้อมวิธีติดต่อกับ Database MySQL และเนื้อหาเกี่ยวกับ Internet Technologies and Applications

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Programming

Android Programming เขียนแอนดรอยด์แอพพลิเคชัน

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ (แบบ native ด้วยภาษา Java หรือ Kotlin)

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

โครงสร้างข้อมูล และวิชารับมือการข้อมูลประเภทต่างๆ ด้วยโครงสร้างยอดฮิตเช่น Array LinkedList Stack Queue Sorting Recursion Tree Graph Hash-Table

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Database ระบบฐานข้อมูล

การออกแบบระบบและจัดการฐานข้อมูล การออกแบบ ER-Diagram การทำ Normalization ภาษาSQL และ Relational Algebra

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Intro Digital System ระบบดิจิตอล

พื้นฐานโครงสร้างและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็กโทรนิค ระบบเลขฐาน2, Logic-gate, Boolean

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Computer Organization and Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ พูดถึงเรื่องการออกแบบและระบบคอมพิวเตอร์ในเชิงฮาร์ดแวร์

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Principles of Operating Systems ทฤษฏีระบบปฏิบัติการ

ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Computer Sci.

Principles of Compiler & Interpreter Design ทฤษฎีคอมไพเลอร์

คอมไพเล่อร์ และ อินเตอร์พรีเตอร์, การพัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์, สอนการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่, และโครงสร้างของการแปลงภาษาระดับสูงเป็น Assembly

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่ต้า
ดูรายละเอียด
Mathematics

Foundation Of Mathematics (รากฐานคริตศาสตร์ หรือ เจนแมท)

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ข้อความ หลักการอุปนัย กราฟ ภาคตัดกรวย อนุกรม

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Discrete Mathematics (ดิสครีท แมท)

คณิตศาสตร์บนโดเมนจำนวนเต็ม เซ็ต เลขฐาน การนับเบื่องต้น ความสำพันธ์เวียนเกิดและฟังก์ชั่นก่อกำเนิด กราฟ บูลีนสวิตซ์ กรุป

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Calculus 1

ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันต์ และการประยุกต์

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Calculus 2

ลิมิต ทฤษฎีของโลปิตาล เทคนิกการหาค่าปริพันธ์ (เปลี่ยนตัวแปร บายพาส ตรีโกณ สามเหลี่ยม แยกส่วนย่อย) ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การลู่เข้าของอนุกรม ระบบเชิงขั้ว

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Elementary Logic and Set Theory (ลอจิก , เซตทีโอรี่)

การพิสูจน์ข้อความ ตัวบ่งปริมาณ ทฤษฎีบทของเซ็ต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Abstract Algebra

พีชคณิตนามอธรรม กรุป อาบีเลียนกรุป เซมิกรุป กรุปวัฏจักร ริง ฟีลด์

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Linear Algebra (ลิเนี่ย / มีเนื้อหาประยุกต์ให้ด้วยถ้าต้องการ)

พีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตของเมทริกซ์ เมทริกซ์พิเศษต่างๆ การลดรูปของเกาซ์ ความเป็นอิสระเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงอนุพัธ์ ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เมทริกซ์ทะแยงมุมได้ เวกเตอร์สเปซ

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Numerical Analysis (นิวเมอฯ)

การหาคำตอบของสมการด้วยวิธีปกติ การหาคำตบของสมการ1ตัวแปรด้วยวิธีเชิงตัวเลข สมการสองตัวแปร สมการหลายตัวแปร การประมาณค่าในช่วง การประมาณฟังก์ชัน แยกUL การหาคำตอบของระบบสมการ และระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Function Of Complex Variables (คอมเพล็ก)

พีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน รูปแบบเชิงขั้ว ความต่อเนื่อง ลิมิต ทฤษฎีบทของโคชี อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลวงปิด แอนนูลัส เรซิดิวส์ อนุกรมกำลัง การประยุกต์อินทิกรัลฟังก์ชันต่างๆ

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Probability ความน่าจะเป็น

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การนับเบื่องต้น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การหาความน่าจะเป็นของฟังก์ชันแบบต่างๆ ค่าคาดหวัง โมเมนต์ โมเมนต์เจนเนอเรตติ้งฟังก์ชัน ฟังก์ชันของความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มสองตัวแปร

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Elementary Computational Theory , Autometa (ออโต, ทฤษฎีการคำนวณ)

เครื่องจักรสถานะจำกัด FA DFA NFA ทฤษฎีบทปั้มปิง Regular language , Context-free Gramma พุชดาวน์ออโตเมต้า ทัวริ่งแมชชีน

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Information Retrieval and Document Indexing

เทคนิกการทำ Search Engine, หลักกาตัดคำ คำหยุด รากคำ, การ index เอกสาร, พีชคณิตของเมทิกซ์เพื่อการค้นหาเอกสาร, ตัวอย่างประยุกต์, การเรียงลำดับเอกสาร (เนื่องจากวิชานี้มักมากับโปรเจค ดังนั้นจึงรับสอน ให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำ (ไม่รับทำให้))

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
Mathematics

Mathematical Analysis (แมทอนา คณิตวิเคราะห์)

การพิสูจน์แบบต่างๆ ทฤษฎีบทจำนวนเต็ม ทฤษฎีบทจำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ ทฤษฎีบทโทโพโลจี้ ทฤษฎีบทลำดับ ทฤษฎีบทความต่อเนื่อง ทฤษฎีบทลิมิต ค่าสูงสุด ตำสุด การลู่เข้า ทฤษฎีบทปรพันธ์แบบรีมันต์ ทฤษฎีบทปริพันธ์

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่มุ
ดูรายละเอียด
English

TOEIC

เตรียมสอบ TOEIC รับรองผลเกิน 650 คะแนน สำหรับระดับมหาวิทยาลัย หรือ ผู้สนใจทั่วไป

ระดับ: Advance
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
English

ภาษาอังกฤษ ระดับประถม-มัธยม

ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
English

ภาษาอังกฤษ ระดับมหาวิทยาลัย

ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
English

IGCSE English (Second Language)

IGCSE English (Second Language) สำหรับระดับมหาวิทยาลัย หรือ ผู้สนใจทั่วไป

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
On Demand!

รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย

รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย แปลเอกสาร / บทความ / งานวิจัย / เปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์ ด้าน ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, พิษวิทยา, สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
Science

วิทยาศาสตร์ ระดับประถม

ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ

ระดับ: Basic
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด
Science

ชีววิทยา ระดับมัธยม

ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ

ระดับ: Intermediate
ผู้สอน พี่พลอย
ดูรายละเอียด

ผู้สอน/ติวเตอร์ ทั้งหมดของเรา